Υπηρεσίες


  • Επιλογή και Αξιολόγηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Πρόληψη & Διαχείριση Εργασιακού Στρες
  • Ψυχολογική Υποστήριξη & Ψυχοθεραπεία (Ατομικά & Ομαδικά)
  • Υποστήριξη Επαγγελματικής Μετάβασης & Συνταξιοδότησης
  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & προετοιμασία για συνέντευξη
  • Εξατομικευμένα προγράμματα Διατροφής & Άσκησης (Personal Training) Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Team Building, Stress Management & Motivation
  • Υποστήριξη στην Διακοπή Καπνίσματος
  • Εξατομικευμένα προγράμματα Κινητοποίησης και Άσκησης παιδιών & εφήβων