Επένδυση στην Ψυχοσωματική Υγεία των εργαζομένων

Η επίδραση της πανδημίας στις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες είναι πλέον εμφανής και οι επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων απειλούν άμεσα την ποιότητα ζωής και τις επαγγελματικές επιδόσεις.

Η τηλεργασία στην εποχή του COVID-19 φαίνεται λειτουργική και για κάποιους προνομιακή. Η δυσκολία διαχωρισμού εργασιακού χώρου και σπιτιού όμως, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στους εργαζόμενους και την παραγωγικότητά τους.

Η ανάγκη να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και υγείας είναι πλέον επιτακτική.

Είναι το αναγκαίο βήμα που θα κρίνει την ευημερία, την παραγωγικότητα αλλά και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των εργαζομένων.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να διαχειριστεί κανείς αυτή την κατάσταση και να ενισχύσει την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Έχει αποδειχθεί ότι η υγεία μιας επιχείρησης είναι η υγεία της ομάδας που την στηρίζει.

Η σύνδεση της εργασιακής άσκησης με την υγεία και την επαγγελματική επιτυχία των εργαζομένων έχει αποδειχθεί επανειλλημμένα. Είναι όμως αρκετή για την δύσκολη εποχή που διανύουμε; Τί χρειάζονται πραγματικά οι εργαζόμενοι την δεδομένη χρονική περίοδο;

Ξεκινώντας με την ενίσχυση της σωματικής υγείας μέσω της άσκησης και της διατροφής και συνεχίζοντας με την ενίσχυση της ψυχικής υγείας του εργαζόμενου, αποδείχθηκε ότι η ενίσχυση του πνεύματος ομαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της απομόνωσης και της καραντίνας.

Τα ευρήματα των σύγχρονων ερευνών καταδεικνύουν την σημασία αλλά και την ευκολία του συνδυασμού της ενίσχυσης σωματικής και ψυχικής υγείας!
Προτείνεται καταρχάς η παροχή διαδικτυακών προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας και διατροφής συνδυαστικά με συνεδρίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, ομαδικές αλλά και εξειδικευμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.

Υπάρχει η δυνατότητα ιδανικά να συγκροτηθούν προγράμματα fitness και δραστηριότητες ομαδικού χαρακτήρα τόσο μεταξύ των εργαζομένων, όσο και μεταξύ των οικογενειών τους.

Οι ομαδικές συνεδρίες που δίνουν κίνητρα ενεργοποίησης και κοινωνικοποίησης, τα ομαδικά μαθήματα Yoga για ενήλικες και παιδιά, οι Pilates και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης είναι μερικές μόνο ενδιαφέρουσες και εξαιρετικά αποτελεσματικές παροχές τις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διαφυλάξουν την προσωπική (σωματική & ψυχική) αλλά και την επαγγελματική τους υγεία.

Τέτοιες υπηρεσίες παρέχονται τα τελευταία χρόνια από έμπιστους και πιστοποιημένους φορείς, όπως η MP Balatsinos.

Το Fitness μπορεί να αποτελέσει τρόπο ζωής και να βελτιώσει το κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και είναι σίγουρα μια επένδυση που θα αποδώσει σύντομα πολλούς καρπούς.

Η ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων αντανακλά πάντα ένα υγιές και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον.

Επενδύστε στην Ψυχοσωματική Υγεία των εργαζομένων σας και διαφυλάξτε την “Υγεία” του οργανισμού που εκπροσωπείτε.

Οι έρευνες αυξάνονται συνεχώς, οι παρεχόμενες λύσεις αντίστοιχα, και κάθε λεπτό αβεβαιότητας κοστίζει όλο και περισσότερο.

Εξοικονομήστε πόρους επενδύοντας στον ανθρώπινο παράγοντα και στο πνεύμα ομαδικότητας που θα μας βγάλει από αυτή την δύσκολη περίοδο.

Ζωή Καραμπασιάδου
Ψυχολόγος Α.Π.Θ.
HR & Stress Management Specialty
HR Business Partner MP Balatsinos
www.whitethought.org
Καρόλου Ντηλ 18, 6973 340 374


Acute stress and subsequent health outcomes: A systematic review, Journal of Psychosomatic, Research Volume 112, September 2018, Pages 107-113
Does Working from home work? Εvidence from a Chinese experiment, Nicholas Bloom James Liang John Roberts Zhichun Jenny Ying, Pages 165-169